Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy HUSARIAGROUP. Dokument ten został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu HUSARIAGROUP jest Sławomir Łaptos

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez sklep internetowy są przetwarzane w celu:

realizacji zamówień złożonych przez Klientów,

obsługi kont użytkowników,

kontaktu z Klientami w sprawach związanych z realizacją zamówień i obsługą sklepu,

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

3. Rodzaje danych zbieranych

W ramach korzystania ze sklepu internetowego, zbierane są następujące dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu,

adres zamieszkania,

dane logowania,

informacje o zamówieniach i płatnościach.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu,

niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest Klient,

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez sklep internetowy HUSARIAGROUP przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Klienci sklepu internetowego HUSARIAGROUP mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

8. Kontakt

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw Klientów, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom i aktualizacjom, które będą publikowane na stronie sklepu internetowego